Notes on Kyoto and Japan

 SANAENOMICS


Chị tôi Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, vừa mới tổ chức một cuộc họp báo hôm nay và tuyên bố tham gia tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền LDP.


Takaichi nói rằng sứ mệnh tối thượng của quốc gia là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, tài nguyên đất liền, bảo vệ chủ quyền và danh dự của quốc gia, chị tôi cũng cam kết sẽ làm việc hết mình để hoàn thành sứ mệnh đó.


Bên cạnh đó chị tôi cũng giải thích về "#SanaEnomics" là nhằm xây dựng và phục hồi lại nền kinh tế Nhật Bản hướng tới mục tiêu ổn định giá (price stability) (duy trì LP 2%) bằng cách “bắn” cả ba mũi tên, cụ thể là: "nới lỏng tiền tệ", "huy động tài khóa linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp" và "đầu tư quản lý khủng hoảng và đầu tư tăng trưởng một cách quyết liệt".


Biết đâu đấy lại có một nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên.


Từ nay từ khoá SanaEnomics sẽ được nhắc tới nhiều hơn. Và có lẽ đây là post tiếng Việt đầu tiên nói đến từ khoá này. 😉

©whenin.kyoto

| Designed by Colorlib