Notes on Kyoto and JapanCác công ty Nhật Bản thường có logo đặc biệt hơn so với logo của các công ty Mỹ hay Trung Quốc.


Starbucks, Nike và Apple của Mỹ đều đã bỏ các chữ cái ra khỏi các logo dù ban đầu dùng cả hai. Một trong những lý do là họ tập trung nhắm đến thị trường toàn cầu ngay từ đầu và tính đến những người dùng không biết đọc.


Các công ty Nhật Bản hầu hết có logo bằng chữ cái và màu sắc được sử dụng chủ yếu là đỏ, xanh lam và đen. Font chữ được sử dụng nhiều nhất có thể thấy là Helvetica được sử dụng như Panasonic, Hitachi và Toshiba.


Những lý do có thể là các công ty lớn, truyền thống và đã kinh doanh lâu năm, có quan niệm sâu sắc về bản sắc doanh nghiệp kiểu cũ và không muốn thay đổi nhiều trong việc thiết kế lại logo.


Các công ty Trung Quốc lại có đặc trưng thú vị là đa số sử dụng các nhân vật linh vật trong nhiều logo. Nhiều công ty sử dụng logo thể hiện một linh/động vật cùng với tên công ty và các ký tự bằng tiếng Trung Quốc. Những lý do cho việc áp dụng phong cách này có thể bao gồm thực tế là nhiều công ty mới thành lập, tập trung vào sự quen thuộc, và mục tiêu chính là nhu cầu trong nước.


©archivu

| Designed by Colorlib