Notes on Kyoto and Japan

 Nikkei đưa tin liệu Laos có thể là “Sri Lanka” tiếp theo.


Khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở Laos trong những tháng gần đây. Các dấu hiệu bao gồm từ hàng dài phương tiện giao thông tại các trạm xăng cho đến việc giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác tăng vọt khi đồng kip nội tệ, suy yếu so với đồng đô la.


Các cơ quan xếp hạng quốc tế đang cảnh báo về khả năng vỡ nợ, song song với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka. 


©whenin,kyoto

| Designed by Colorlib