Notes on Kyoto and Japan

 Năm tên lửa Trung Quốc rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản


Tập đã thể hiện sự tức giận của mình về chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan bằng cách bắn 5 tên lửa đạn đạo, rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.


Cú “vô lê”, được cho là lần đầu tiên tên lửa Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, củng cố quan điểm ngày càng tăng rằng cuộc khủng hoảng ở Đài Loan cũng là cuộc khủng hoảng đối với Nhật Bản.


BTQP Nobuo Kishi đã lên án mạnh mẽ việc này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Nhật Bản.


©archivu

| Designed by Colorlib