Notes on Kyoto and Japan

 MYANMAR - BlacklistingMyanmar đối mặt với nguy cơ bị cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu đưa vào danh sách đen vì không ngăn chặn được các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, một đòn giáng mạnh vào các chỉ tiêu kinh tế của chế độ quân sự.


Theo các quan chức chính phủ phương Tây và châu Á thông báo, các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một cơ quan liên chính phủ, dự kiến ​​sẽ thông qua quyết định này trong các cuộc thảo luận tại Paris vào tháng tới. 


©whenin.kyoto

| Designed by Colorlib