Notes on Kyoto and Japan

 ĐỨNG SANG MỘT BÊN

phiên bản Nhật


TTg Suga sẽ thay chức tổng thư ký đầy quyền lực của đảng cầm quyền. Nikai, 82 tuổi, được coi như “Kingmaker” của Nhật Bản nắm vị trí này từ năm 2016.


Uy tín của Suga đã giảm đáng kể trong bối cảnh người dân không hài lòng với cách xử lý của chính phủ đối với đại dịch.


Hôm qua 30/8, Nikai đã nói với Suga rằng ông sẵn sàng đứng qua một bên và Suga cần thực hiện một cuộc cải tổ nhân sự và đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình huống khó khăn hiện nay.

Nikai từng làm Bộ trưởng Kinh tế Công thương dưới ba thời thủ tướng Koizumi, Fukuda và Aso. Năm 2016, Shinzo Abe đã bổ nhiệm ông là TTK đảng cầm quyền LDP, sau khi Abe từ chức vào tháng 9/2020, Suga vẫn giữ lại Nikai.


Ông được nhiều người coi là "Nhà lập pháp thân Trung Quốc nhất Nhật Bản". Trong quá khứ, ông cũng bị chỉ trích vì những quan điểm sai lầm và gây ra tranh cãi, nhất là vụ việc mời phụ nữ "đến nhìn nhưng không được nói chuyện" tại các cuộc họp quan trọng của đảng.

©whenin.kyoto

| Designed by Colorlib