Notes on Kyoto and Japan

 PGII - TỐT CHO VIỆT NAMViệt Nam, Ấn Độ, và Indonesia có thể nhận được nguồn tài chính mới để chuyển đổi sang năng lượng sạch, được liên kết với quan hệ đối tác đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu do G7, nhóm các nền dân chủ giàu có, chính thức khởi động lại hôm chủ nhật sau sáng kiến "Build Back Better World" đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái ở Anh.


Đối tác G7 về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu (PGII - The G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment) nhằm đưa ra một giải pháp đối trọng với Sáng kiến đang gây nhiều tai tiếng vành đai và con đường của TQ.


Theo TT Biden, PGII được xây dựng dựa trên các thực tiễn tốt nhất toàn cầu: minh bạch, quan hệ đối tác, bảo vệ lao động và môi trường. Cung cấp các lựa chọn tốt hơn cho các quốc gia giúp cải thiện cuộc sống, mang lại lợi ích thực sự cho tất cả người dân không chỉ G7 thông qua đầu tư hạ tầng.


TTg Kishida cho rằng sự phát triển của cơ sở hạ tầng chất lượng quan trọng đối với việc hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. PGII đặt mục tiêu huy động 600 tỷ USD vào năm 2027.


Trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 65 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và huy động vốn từ khu vực tư nhân.


©whenin.kyoto

| Designed by Colorlib