Notes on Kyoto and Japan


Tăng quãng đường di chuyển của xe điện là mục tiêu của các nhà sản xuất thông qua nhiều cách tiếp cận trong đó gồm cải tiến battery và giảm trọng lượng xe. 


Một startup của Kyoto University đã chọn cách tiếp cận làm thiết bị điện tử tiết kiệm năng lượng. Flosfia có kế hoạch sản xuất hàng loạt các thiết bị điện sử dụng ôxít gali (gallium oxide - Ga2O3) một chất thay thế cho silicon, làm vật liệu bán dẫn. 


Chất bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cách pin phóng điện.  


Các thiết bị mới của Flosfia được thiết kế để giảm 10% mức tiêu thụ điện của EV, dẫn đến những chuyến đi dài hơn chỉ với một lần sạc.


| Designed by Colorlib