Notes on Kyoto and Japan


Các ngân hàng Thái Lan xin cấp thị thực mới để thu hút nhân tài nước ngoài, đầu tư nhiều hơn.


Giám đốc ban đầu tư trực tiếp (FDI) của Thái Lan cho biết nước này muốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn vào xe điện, công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp tiên tiến khác.

 

Những tham vọng này bao gồm các động thái thu hút nhân tài hàng đầu từ nước ngoài, chẳng hạn như việc ra mắt chương trình thị thực cư trú dài hạn gần đây, với mục tiêu thu hút 1 triệu người trong 5 năm.

(c)archivu

| Designed by Colorlib