Notes on Kyoto and JapanTập chuẩn bị vung đũa thần để có thêm sức mạnh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chiếc "đũa thần" để biến mọi thứ thành hiện thực, đó là sửa đổi hiến pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Bộ quy tắc ràng buộc hơn 96 triệu đảng viên được hướng dẫn phải làm theo nhà nước được gọi là Trung Quốc. Nhưng nguyên tắc cơ bản là Đảng trên hết.

 

Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào được thực hiện đối với hiến pháp đảng, thì điều này thường được theo sau bởi một sửa đổi đối với hiến pháp quốc gia - như đã xảy ra tại đại hội toàn quốc cuối cùng vào năm 2017. Một sự điều chỉnh trong hiến pháp đảng vào tháng 10 năm đó cuối cùng đã dẫn đến việc sửa đổi hiến pháp quốc gia vào tháng 3 năm sau khi giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch Trung Quốc bị bãi bỏ.

 

Vào ngày 9 tháng 9, Bộ Chính trị đã đồng ý về việc sửa đổi hiến pháp đảng tại đại hội toàn quốc sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 10. Mặc dù nội dung của việc sửa đổi chưa được công bố, nhưng nó có khả năng cao dẫn đến một số thay đổi lớn vào tháng Ba năm 2023.

(c) archivu

| Designed by Colorlib